Prihlásiť sa

MŠ na Ul. Pri Polícii v úplne novom šate - slávnostné otvorenie

02.06.2021

Slávnostným aktom prestrihnutia pásky mesto odovzdalo do užívania aj obnovenú a zmodernizovanú budovu MŠ na Ul. Pri Polícii. Pozvanie mesta Trebišov prijali poslanci NR SR Peter PELLEGRINI, Richard RAŠI, Robert PUCI a Matúš ŠUTAJ-EŠTOK, zhotoviteľ stavby Jozef HORVÁT, stavebný dozor Miroslav VAŠKO a ďalší hostia. Na pôde mesta ich privítal primátor mesta Marek ČIŽMÁR.

V rámci úspešného projektu s názvom Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na Ul. Pri Polícii, ktorý bol ukončený ešte v roku 2020, sa samospráve podarilo zrealizovať zateplenie celej fasády a plochy strešného plášťa, škola získala moderné rekuperačné okná, nové dvere, úsporné a výkonnejšie svietidlá, vymenili sa rozvody tepla, zrekonštruovali elektroinštalácie, zdravotechnika a vzduchotechnika. Deti navštevujúce túto škôlku môžu využívať na pohybové aktivity nové odpružené terasy, ktorú sú súčasťou areálu.

Okrem týchto projektových činnosti mesto prostredníctvom Technických služieb upravilo okolitý terén v celom areáli školy. Stavebná skupina mesta vymenila sanitu a zároveň zrekonštruovala hygienické zariadenia pre deti. Celkovou obnovou prešli v minulom roku aj poškodené asfaltové chodníky a spevnené plochy. Všetky činnosti boli uskutočnené s podporou vedenia materskej školy a pedagógov, ktorí počas celého pol roka z dôvodu rekonštrukcie prispôsobovali deťom výchovno-vzdelávací proces a postarali sa napríklad aj o farebnejšie skrášlenie fasády nad vstupnými dverami.     

Na projekt samospráva Trebišova získala nenávratný finančný príspevok vo výške 933.789 EUR z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Spoluúčasť mesta na schválenom projekte bola v sume viac ako 31.000 €.

Takto symbolicky dostali najmenší Trebišovčania krásny darček k tohtoročnému Medzinárodnému dňu detí, ktorý prinesie nielen lepšie podmienky na predškolské a primárne vzdelávanie, ale najmä výraznú energetickú úsporu.  

Link na reportáž: https://youtu.be/pXVqVYIvlMo