Prihlásiť sa

80. výročie vzniku a 30. výročie obnovenia Spolku sv. Cyrila a Metoda

03.06.2021

TEMATICKÉ SYMPÓZIUM PRI PRÍLEŽITOSTI 80. VÝROČIA VZNIKU A 30. VÝROČIA OBNOVENIA SPOLKU SV. CYRILA A METODA

Primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár prijal pozvanie doc. ThDr. Michala Hospodára na slávnosť, ktorá sa uskutočnila štvrtok 3. 6. 2021 pri príležitosti dvoch jubileí Spolku sv. Cyrila a Metoda – 80. výročia vzniku a 30. výročia obnovenia.

V programe Tematického sympózia v kaštieli Andrássyovcov v Trebišove sa svojimi príspevkami prezentovali arcibiskup a apoštolský administrátor Košickej gréckokatolíckej eparchie vladyka Cyril Vasiľ, PhDr. Juraj Žadanský a doc. ThDr. Michal Hospodár, predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach.