Prihlásiť sa

Pripravuje sa cyklotrasa s napojením na Ondavskú magistrálu

05.06.2021

Štvrtok 3. júna sa na pôde Mestského úradu uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov dotknutých samospráv s primátorom mesta PhDr. Marekom Čižmárom, jeho zástupcom Ing. Petrom Dučom, starostom Nižného Hrušova a koordinátorom projektu „Cyklotrasa Ondava“ Jánom Fenčákom, riaditeľom ÚPSVaR v Trebišove a zároveň ext. poradcom št. tajomníka Min. dopravy a výstavby Mgr. Martinom Dzielavským, projektovou manažérkou odd. výstavby a majetku MsÚ Mgr. Michaelou Dučovou a Ing. Ondrejom Ostrožovičom.

Výsledkom rokovania je dohoda – plán činností všetkých zúčastnených strán, ktorých cieľom bude vypracovanie spoločnej projektovej dokumentácie a žiadosti o čerpanie finančných prostriedkov na vytvorenie moderného cyklistického prepojenia Prešovského a Košického kraja, kopírujúceho brehy rieky Ondava s možnosťou napojenia na už existujúce cyklotrasy za maďarskými hranicami.