Prihlásiť sa

Mesto uviedlo do užívania novú elektronabíjaciu stanicu

02.06.2021

Stredu 2. júna mesto Trebišov slávnostným prestrihnutím pásky sprístupnilo novovybudovanú elektronabíjaciu stanicu. Na podporu vybudovania verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice samospráva získala dotáciu vo výške 5.000 € z Ministerstva hospodárstva SR. Dofinancovanie z vlastných zdrojov bolo vo výške 3.845 €

Nabíjacia stanica je umiestnená na parkovisku za MsKS, napojená je na medzinárodnú roamingovú platformu, s možnosťou online informácií o jej využívaní a mesačným prehľadom spotreby elektrickej energie. Vyhradené sú pri nej 2 parkovacie miesta s príslušným dopravným značením.

K dispozícii je pre občanov, rovnako aj príslušníkov útvaru mestskej polície, ktorí využívajú v rámci výkonu svojich služieb okrem iných vozidiel aj elektromobil.

Samospráva mesta Trebišov podporuje aj takýmto krokom rozvoj ekologickej dopravy, ktorá nezaťažuje životné prostredie smogom z výfukov. Vďaka výstavbe stanice zlepší podmienky na postupné zvyšovanie vozidiel s nízkymi a nulovými emisiami v cestnej premávke.

Reportáž zo slávnostného otvorenia: Novovybudovaná elektronabíjacia stanica v Trebišove - YouTube