Prihlásiť sa

Trebišovská nemocnica otvorila nový urgentný príjem

10.06.2021

Nemocnica Svet zdravia Trebišov sa o akútnych pacientov postará v úplne nových priestoroch. Štvrtok 10. 6., po ročnej komplexnej rekonštrukcii, oficiálne sprístupnila moderný urgentný príjem. Výraznú obnovu priestorov nemocnica spolufinancovala z eurofondov, celkové náklady sa vyšplhali na takmer 982-tisíc eur.

Na pracovisku bolo vymenené aj doplnené prístrojové vybavenie, napríklad pojazdný RTG prístroj s C ramenom, intenzivistické lôžka, vysokoobjemové odsávačky, ohrievač infúzií či EKG. Na dvojnásobok sa tiež zvýšil počet expektačných lôžok, kde sú pacienti pod 24-hodinovým monitoringom.

Na urgente pribudla aj resuscitačná miestnosť pre starostlivosť o pacientov v mimoriadne závažnom a život ohrozujúcom stave, tzv. crash room, ktorá je vybavená takmer ako plnohodnotná operačná sála. Novinkou je zavedenie moderného triediaceho systému pacientov, tzv. triáž – čakáreň, kde zdravotník určí poradie ošetrenia pacientov. Pacienti budú zaradení do piatich skupín podľa naliehavosti ich zdravotného stavu a najvážnejšie prípady bude nemocnica riešiť okamžite.

Pre nový urgentný príjem sa prestavali pôvodné priestory centrálneho príjmu. V rámci rekonštrukcie sa kompletne vymenila elektroinštalácia, zdravotechnika, rozvody medicinálnych plynov, štruktúrovaná kabeláž a vzduchotechnika. Pre pacientov sa vybudoval nový vstup do nemocnice a dizajn dotvára aj liata podlaha a závesný strop so svietidlami. Zrekonštruovali sa sociálne zariadenia či dobudoval sprchový kút pre pacienta na lôžku. Nové zázemie v rámci obnovy dostal aj personál.

Nový urgentný príjem je priamo prepojený na rádiodiagnostické pracovisko i oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS).