Prihlásiť sa

Slávnostné otvorenie obnovenej KaSS

25.06.2021

Piatok 25. 6. mesto Trebišov slávnostne sprístupnilo obnovenú budovu Kultúrneho a spoločenského strediska v Trebišove za účasti poslancov NR SR – Richarda Rašiho a Róberta Puciho, primátora mesta Mareka Čižmára a jeho zástupcu Petra Duča a realizátora stavby Jozefa Iľka.

Budova tzv. „starej KaSSky“ - Kultúrneho a spoločenského strediska v Trebišove - prešla v minulom a predminulom roku významnou rekonštrukciou, ktorú mesto mohlo zrealizovať vďaka získanej účelovej dotácii vlády SR z roku 2019 vo výške 200 000 €.

V rámci rekonštrukcie bola na západnej stene objektu opravená freska, ktorá je umeleckým dielom akad. maliara Mikuláša Klimčáka. Mesto opravilo a zateplilo obvodový plášť, zrealizovalo novú fasádu, vymenilo všetky okná a dvere, obnovilo vstupnú časť, vymenilo dlažbu a nainštalovalo nasvietenie budovy. Vyriešilo tiež bezbariérovosť vstupu od tržnice.

V závere stavebných činností boli prevedené drobné terénne úpravy a potrebné výmeny klampiarskych výrobkov.

Budova dnes slúži ako mestská tržnica a nájomný priestor pre poskytovanie služieb občanom. Realizovanou investíciou došlo k jej zveľadeniu, zlepšeniu tepelno-technických vlastností, zvýšeniu komfortu pre podnikateľov a návštevníkov a predovšetkým k obnove ďalšieho významného mestského objektu so širokým využitím služieb občanom. 

V deň slávnostného sprístupnenia objektu zástupcovia mesta, Okresnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a zúčastnených poslancov NR SR, pietnym aktom zavesenia vencov k pamätnej tabuli, ktorá je umiestnená na západnej strane budovy, vzdali poctu padlým hrdinom – obyvateľom mesta Trebišov, ktorí stratili svoj život v boji za oslobodenie vlasti vo vojnových rokoch 1944-45.