Prihlásiť sa

Slávnostné otvorenie mestskej plavárne

25.06.2021

Otvorenie kompletne zrekonštruovanej mestskej plavárne sa uskutočnilo piatok 25. júna 2021 za účasti poslancov NR SR Petra PELLEGRINIHO, Richarda RAŠIHO, Róberta PUCIHO, primátora mesta Trebišov Mareka ČIŽMÁRA, predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava TRNKU, realizátora stavby spoločnosti Betpres, s. r. o., zastúpenú konateľom Matúšom BARKÓCIM a jej riaditeľom Rolandom ĎURKOM, autora projektu Patrika PANDU.

Na realizáciu komplexnej rekonštrukcie plavárne mestu významne pomohli 2 účelové dotácie vlády SR počas jej výjazdových rokovaní – prvá vo výške 432 000 eur a druhá v sume 500 000 eur, takisto aj regionálny príspevok vo výške 294 399,55 €, schválený vtedajším podpredsedom vlády Richardom Rašim, ako aj financie zo zdrojov rozpočtu mesta, o ktorých rozhodlo súčasné MsZ.

Sobotu 26. júna 2021 si prišli pozrieť mestskú plaváreň aj starostovia okolitých obcí, riaditelia škôl so sídlom v okrese Trebišov. Pred pondelkovým (28. 6.) začatím ostrej prevádzky aj mnohí Trebišovčania využili možnosť sobotňajšej osobnej prehliadky kompletne obnoveného interiéru krytej plavárne.

(648) Mesto Trebišov komplexne zrekonštruovalo krytú plaváreň (2017 - 2021) - YouTube