Prihlásiť sa

Slávnostné ukončenie šk. roka v mestských základných školách

30.06.2021

Dnes, 30. júna 2021, sa za prítomnosti vedenia škôl, primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára a vedúcej odd. školstva na MsÚ Mgr. Danice Gajdošovej uskutočnilo slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021 vo všetkých mestských trebišovských základných školách.

Žiaci si prevzali od svojich pedagógov hodnotenia za výsledky ich celoročného štúdia, ale aj ocenenia za dosiahnuté úspechy v rôznych súťažiach na okresnej, krajskej, celoslovenskej i medzinárodnej úrovni.

Aj primátor mesta ocenil úspešných žiakov – reprezentantov mesta Trebišov permanentkami do areálu letného kúpaliska.

Z rúk primátora si prevzali ocenenie títo žiaci a žiačky:

 ZŠ na Pribinovej ul.

Háky Lukáš 3.A
Jacková Nela 3.A
Kandráčová Sophie Eleanor 3.A
Kováčová Stanislava 3.A
Parajoš Viktor 3.A
Sedlák Oliver 3.A
Urban Dávid 3.A
Spišáková Kristína 3.A
Parnahajová Sofia 3.A
Vodičková Nela 3.A
Havrilčáková Viktória 8.A
Wilková Laura 5.A
Fogliaro Alessandro 5.B

ZŠ na Ul. M. R. Štefánika

Dzurovčáková Sarah Vivien 6.A
Košarová Barbora 7.A
Košara Richard 3.C
Slyvka Iryna 8.A
Zámborský Peter 6.A
Gašparová Nina 8.D

ZŠ na Komenského ul.

Sokira Oliver 7.D
Tomko Timotej 7.A
Roman Martin 7.A

Primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár pri tejto príležitosti odovzdal riaditeľovi ZŠ na Ul. I. Krasku Mgr. Martinovi Goremu a riaditeľovi ZŠ na Komenského ul. Mgr. Radoslavovi Ujhelyimu menovací dekrét, na základe ktorého, s účinnosťou od 1. júla, resp. 12. augusta 2021, sú obidvaja menovaní na ďalšie 5-ročné funkčné obdobie do funkcie riaditeľa školy, ktorú viedli doteraz.