Prihlásiť sa

2. ročník Trebišovského plažáku

10.07.2021

Sobotu 10. júla sa na plážovom ihrisku ZŠ na Ul. M. R. Štefánika konal, s podporou mesta Trebišov,  2. ročník „Trebišovského plažáku 2021“ s hlavnou myšlienkou „volejbal pre všetkých, ktorí si chcú zahrať“. Hralo sa v troch kategóriách: muži, ženy a mix (ž + m). Na turnaji sa zúčastnilo spolu 16 športovo naladených dvojíc - Trebišovčanov, ale aj bývalých rodákov. V kategóriách muži a ženy sa hralo systémom „každý s každým“ a v kategórii mix sa hralo v dvoch skupinách, kde víťazi skupín hrali o 1. miesto a druhí zo skupín o 3. miesto.

 V kategórii ŽENY medzi sebou súťažili 3 dvojice.
Konečné poradie:
1. miesto: Žaludeková Simona s Vyhnalová Viktória,
2. miesto: Stybarová Lýdia s Farová Veronika
3. miesto: Krišáková Ivana s Rohaľová Erika.

V kategórii MUŽI bolo 5 dvojíc.
Výsledky kategórie:
1. miesto si vybojovali Németh Miroslav a Baranyi Radovan,
2. miesto: Girman Rastislav a Matej Vysokai,
3. miesto: Zbojovský Radoslav a Vodilka Peter,
4. miesto: Szabo Július a Fara Ľuboš, Michal Polák a Juraj Pačuta.

Kategórie MIX sa zúčastnilo 8 dvojíc, s týmito výsledkami:

1. miesto získali Stybarová Lýdia a Vodilka Peter,
2. miesto: Žaludeková Simona a Girman Rastislav, 
3. miesto: Baranyiová Vierka a Baranyi Radovan,
4. mieste Viktória Rohaľová a Radoslav Zbojovský,
5. miesto:
DVOJICE Vyhnalová Viktória a Juraj Pačuta, Ivana Krišáková a Ľuboš Fara, Erika Rohaľová a Miroslav Németh, Veronika Farová a Július Szabo.

Víťazom odovzdal ceny primátor mesta PhDr. Marek Čižmár a predseda občianskeho združenia SMEČ Miroslav Németh. Mesto Trebišov zabezpečilo na podujatie okrem cien a pohárov pre víťazov aj občerstvenie.