Prihlásiť sa

Mesto začalo výstavbu okružných križovatiek a spevnených plôch

18.08.2021

V Trebišove sa v druhej polovici augusta začala ďalšia veľká investičná akcia, ktorá zahŕňa výstavbu 3 kruhových objazdov:

- na križovatke ulíc: M. R. Štefánika - J. Kostru
- na križovatke ulíc: Vrátna - SNP - Nemocničná
- na križovatke ulíc: Českosl. armády - Komenského

Súčasťou tohto významného projektu je tiež:

- rekonštrukcia spevnených plôch, rozšírenie a vybudovanie nových parkovísk na sídlisku JUH,
- výstavba parkoviska na Kutnohorskej ulici.

Projekt realizuje spoločnosť EUROVIA SK, a. s. v dvoch etapách z finančných prostriedkov mesta a úverových zdrojov v celkovej sume 1. 529 999,03 €.

Slávnostné poklepanie základného kameňa sa uskutočnilo za účasti primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka ČIŽMÁRA, jeho zástupcov Mgr. Viery MOKÁŇOVEJ a Ing. Petra DUČA, riaditeľa závodu Michalovce spoločnosti EUROVIA SK, a. s. Ing. Petra DOMANIČA, hlavného stavbyvedúceho EUROVIA SK Ing. Róberta ŠEBEKA, riaditeľa TS mesta Ing. Imricha FEKETEHO a jeho zástupcu Miroslava DAVALU, riaditeľa ODI Trebišov Ing. Martina TELEPOVSKÉHO a poslancov MsZ.

(165) V Trebišove začali s výstavbou kruhových objazdov a nových parkovísk (2021) - YouTube