Prihlásiť sa

Začína výstavba Terminálu integrovanej osobnej prepravy

23.09.2021

Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslava Kmeťa, primátora mesta Mareka Čižmára, generálneho riaditeľa ŽSR Miloslava Havrilu, generálneho riaditeľa zhotoviteľa - Chemkostav, a. s. Tibora Mačugu, poradcov štátneho tajomníka Mgr. Martina Dzielavského, JUDr. Jána Horného a ďalších významných hostí, vrátane poslancov MsZ, došlo dnes k slávnostnému podpísaniu zmluvy a následne aj k poklopaniu základného kameňa výstavby Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) v Trebišove, ktorého celkové ukončenie je naplánované o 24 mesiacov.

Ako uviedol primátor mesta Marek Čižmár:

„Začiatok výstavby TIOP-u je vynikajúcou správou pre mesto Trebišov a okolitý región. Trinásťmiliónová investícia prinesie, po dlhých rokoch príprav, radikálnu zmenu - pohodlný a bezpečný prestup medzi individuálnou a hromadnou dopravou, ako aj výraznú modernizáciu staničného priestoru a okolia. Som rád, že sa nám podarilo doviesť naše snaženie do úspešného konca a už čoskoro budeme disponovať vybudovaným podchodom do časti “za koľajami„, modernou budovou stanice, novými nástupišťami, zrekonštruovanou cestou na Šrobárovej ulici, ale aj veľkým parkoviskom. Sľub, ktorý sme dali občanom a ktorý sa úspešne začína napĺňať, prinesie výrazné zlepšenie dopravnej dostupnosti pre obyvateľov celého regiónu.“