Prihlásiť sa

Výstavba 78 nájomných bytov

13.10.2021

Vďaka dobrej spolupráci všetkých zúčastnených zložiek, podpore poslancov mestského zastupiteľstva a schváleniu dotácie Ministerstvom dopravy a výstavby SR vo výške 1. 665 970 €, ako aj úveru ŠFRB v sume 2. 992 240 € mesto už v mesiaci október rozbehne jednu z najdôležitejších investícií za posledné desaťročie - výstavbu 78 nájomných bytov (2 x 39 bytov) na sídlisku JUH v celkovej hodnote 4. 664 623,04 € s DPH.

Ďalší z dôležitých cieľov tohto obdobia - podpora bývania rodín - sa tak začína po 11 rokoch čakania reálne napĺňať.