Prihlásiť sa

Práce na rekonštrukcii spevnených plôch a budovaní parkoviska začali už aj na sídl. Juh

11.10.2021

Nové parkovacie miesta, rekonštrukcia chodníkov, poškodených cestných úsekov, parkovísk, vyriešenie komplikovaného parkovania, zasahujúceho do vozovky na Ul. SNP, je prvou časťou veľkej investície, zameranej na sídlisko JUH, ktorá začala dnes a ktorej ukončenie je naplánované ešte v tomto roku. Následne bude pokračovať hneď v jarných mesiacoch vybudovaním kruhovej križovatky na problematickej križovatke ulíc SNP a Vrátna.