Prihlásiť sa

Mestská polícia uskutočnila odchyt túlavých psov

15.10.2021

V polovici októbra 2021 príslušníci MsP Trebišov vykonali odchyt túlavých zvierat v rómskej osade. Na odchyte participovali aj vyškolení pracovníci OZ Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, ktorí odviezli a umiestnili 10 psov do karanténnej stanice vo Veľkých Kapušanoch.

Počas akcie ochotne pomáhali členovia Rómskej poriadkovej služby, ale aj samotní obyvatelia rómskej osady.

Plánované termíny odchytov zvierat sú priebežne prehodnocované a realizované podľa kapacitných možností občianskeho združenia a aktuálneho vývoja pandemickej situácie. Najbližší odchyt je plánovaný na 1. štvrťrok 2022.