Prihlásiť sa

Mesto stavia 78 nových nájomných bytov na sídl. Juh

29.10.2021

Piatok 29. 10., za účasti poslanca NR SR Jozefa Lukáča, štátnej tajomníčky Ministerstva dopravy a výstavby SR Kataríny Brunckovej, primátora mesta Mareka Čižmára, konateľa spoločnosti CEDIS, s.r.o. Jozefa Mičeka, konateľa spoloč. Stavoprojekt s.r.o. Vojtecha Kačalu, zodpovedného projektanta stavby Jána Krasnaya a ďalších pozvaných hostí, bol slávnostne poklepaný základný kameň výstavby 78 mestských nájomných bytov na sídl. Juh.

Investícia je považovaná za jednu z najvýznamnejších a rozsahom najväčších v meste Trebišov.

Na výstavbu bytov samospráva mesta Trebišov získala dotáciu Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 1. 665 970 € a úver Štátneho fondu rozvoja bývania v sume 2. 992 240 €. Celková suma financovania projektu je teda viac ako 4. 600 000 € s DPH.

Stavba bude pozostávať z dvoch samostatne stojacich bytových domov, označených C a D. Postavené budú vo väzbe na už existujúce dva bytové domy A a B. K objektom je navrhnutá prístupová komunikácia s podzemnými príslušnými inžinierskymi sieťami, parkoviská, verejné osvetlenie a priestor na zberné nádoby (kontajnery).

Bytové domy budú 5 podlažné, každý BD pozostáva z 39 jedno-, dvoj- a 3-izbových bytových jednotiek. Spoločné priestory budú tvoriť vstupné zádveria, chodby, pivnice, miestnosti  zdravo-technickej inštalácie  v dvoch sekciách s výlevkou, miestnosť na uloženie kočiarov a bicyklov. V strednej sekcii sa počíta s miestnosťou pre výmenníkovú stanicu. Vstup do každej sekcie bude krytý prístreškom s valbovou strechou, pri vstupných dverách vpravo budú umiestnené komunikačné jednotky. Byty na prízemí budú mať terasu, byty na 2. až 5. NP balkón. Zastavaná plocha každého bytového domu bude 732 m2.

Priemerná obytná plocha 1 bytu je 59, 6 m2. Tie najmenšie bytové jednotky budú mať rozlohu 31 m2 a najväčšie, 3-izbové byty cca 77 m2.

Výstavbu realizuje firma CEDIS s.r.o. a stihnúť by to mala do 18 mesiacov od odovzdania staveniska.