Prihlásiť sa

Vyhodnotenie „TEKVICOVÉ STRAŠIDLÁ“

28.10.2021

Vyrezaná tekvica:

1. miesto - Noemi Pandová

2. miesto - Zuzana Levická

3. miesto - Nelka Petreňová, Hubert Hazuga

Kreativita - Viktória Jurič

Dekoratívna tekvica :

1. miesto - Nguyen Trinh

Každý, kto sa zapojil do súťaží, získal sladkú odmenu a vecnú cenu.

Výnimočne vyrezané a skrášlené tekvice pripravili aj žiaci ZŠ na Pribinovej ul., ZŠ na Ul. M. R. Štefánika, ZŠ Komenského, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Juraja, Gorkého ul.

Kolektívy žiakov uvedených škôl boli takisto ocenené

Všetkým srdečne blahoželáme!