Prihlásiť sa

Pracovné stretnutie k regionálnej stratégii výchovy a vzdelávaniu v stredných školách v KSK

22.10.2021

Piatok 22. 10. vedúci odboru školstva KSK Ing. Slavomír Kožár, MBA zorganizoval v obradnej miestnosti MsÚ v Trebišove pracovné stretnutie k spolupráci pri nastavení procesov určenia najvyššieho počtu žiakov prvých ročníkov stredných škôl v školskom roku 2022/2023.

Na pôde mesta účastníkov stretnutia privítal primátor mesta PhDr. Marek Čižmár.

Program bol venovaný synergii potrieb aktérov vzdelávania v regióne – Trebišov, Sečovce, Kráľovský Chlmec, Pribeník a regionálnej stratégii výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK „Vychovávame pre život, vzdelávame pre prax“.