Prihlásiť sa

Už na 1. stretnutí k PR 2022 Trebišovčania oplývali nápadmi

20.10.2021

Stredu (20. 10.) sa uskutočnilo úvodné stretnutie občanov, ktorí prišli prezentovať svoje nápady, v niektorých prípadoch už aj vznikajúce projektové zámery na skrášlenie, ale aj sfunkčnenie svojho okolia. Medzi nimi bola napr. obnova, resp. budovanie ihriska na Lúčkach, usporiadanie detského festivalu, či vytvorenie „parčíka Európy“, s vyobrazením európskych metropol a ich vzdialenosti od mesta Trebišov a takisto aj „Tokajskej brány“, ktorých navrhovateľ priniesol na stretnutie aj vlastnoručne vyrobené makety.

Mesto Trebišov ponúka všetkým svojim obyvateľom využiť možnosť aktívnej spoluúčasti na fungovaní samosprávy a na projektoch, ktorými dokážu vylepšiť a inovovať svoje okolie, sídlisko, či verejné priestranstvo.

Na realizáciu jedného projektu môžete získať až 10 000 € z participatívneho rozpočtu na rok 2022.

Ďalšie stretnutie je plánované o mesiac, konkrétny termín bude spresnený a zverejnený na webovom sídle mesta, Infokanáli a ďalších kanáloch mesta.