Prihlásiť sa

Značenie nových parkovacích miest pri športovej hale

21.10.2021

V októbri 2021 pracovníci Technických služieb mesta Trebišov vyznačili 34 nových parkovacích miest, ktoré mesto vybudovalo pri športovej hale. Parkovisko s kolmým státím bude slúžiť širokej verejnosti, návštevníkom športového stánku, mestského cintorína, ale aj okolitých bytových domov.