Prihlásiť sa

V trebišovskej nemocnici predstavili liečbu pomocou virtuálnej reality

20.10.2021

Nemocnica Svet zdravia Trebišov v spolupráci so spoločnosťou Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia už pomáhajú pri liečbe pacientov so psychickými poruchami inovatívnym spôsobom – pomocou interaktívnej virtuálnej reality. Spoločnosť vytvorila pre nemocnicu aplikáciu Cognity Care. Tá oproti iným podobným aplikáciám pacienta vyzýva, aby sa pohyboval v priestore a dáva mu úlohy na interakciu s virtuálnym prostredím. Prostriedky na realizáciu projektu v hodnote 8350 eur získala nemocnica z grantu Nadácie Penta.

Dnes 20. 10., za účasti Juraja Bazára, riaditeľa NsP Trebišov, Juraja Girmana, konateľa spoločnosti Deutsche Telekom IT&Telecommunications Slovakia, Veroniky Hudzíkovej, autorky aplikácie Cognity Care, Lenky Vargovej, správkyne Nadácie Penta, ako aj Ing. Petra Duča, zástupcu primátora mesta Trebišov a médií, bola aplikácia oficiálne predstavená.

Medicínsku stránku projektu viedol psychológ Richard Bodnár z psychiatrického oddelenia, ktorý má dlhodobé skúsenosti s využívaním virtuálnej reality pri liečebných postupoch. Aplikácia sa využíva od apríla tohto roka a doteraz ju vyskúšalo vyše päť desiatok pacientov. Určená je najmä pre pacientov s určitými formami depresívnych syndrómov, u ktorých je jeden z dôležitých symptómov znížené sebavedomie, a tak aj často pocit, že nič nezvládnu.

Virtuálna realita vtiahne pacienta do nového, upokojujúceho prostredia a nechá ho vykonávať rôzne aktivity trénujúce jeho myseľ. Pacient sa najprv prostredníctvom tutoriálu zoznámi s virtuálnou realitou. Následne v prostredí zobrazenom ako park vykonáva jednotlivé úlohy.

Pacient s depresívnou poruchou si plnením úloh zvyšuje svoje sebavedomie a sebarealizáciou často prekonáva sám seba. Začína dôverovať svojim schopnostiam a osvojuje si princíp učenia, čím sa lepšie pripravuje na nasledujúce terapie. Ďalšími pozitívami aplikácie u veľkej skupiny pacientov môžu byť zmiernenie úzkostí, odbúravanie negatívnych myšlienok či lepšia spolupráca s terapeutom.

Celý projekt podporila aj viceprezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti, Dagmar Breznoščáková.