Prihlásiť sa

25 791 PODPISOV ZA ZÁCHRANU REGIONÁLNEJ ÚROVNE NEMOCNICE ODOVZDANÝCH NA MINISTERSTVE ZDRAVOTNÍCTVA

20.10.2021

Požiadavka zaradiť v budúcnosti trebišovskú nemocnicu na regionálnu úroveň v rámci optimalizácie siete nemocničných zariadení a najmä:

- zachovať činnosť všetkých oddelení a odmietnúť argument o „zachovaní nemocnice“, ale ako doliečovacieho a rehabilitačného zariadenia,

- vziať do úvahy veľkosť okresu (1 100 km2, 105 000 obyvateľov) a najmä jeho existujúcu dopravnú dostupnosť,

- reflektovať počty výkonov nemocnice a vysoké čísla onkologickych ochorení v rámci celej oblasti,

- rešpektovať jej rozsiahlu rekonštrukciu a modernizáciu v posledných rokov vo výške cca 10 000 000 eur za účelom modernizácie odborných pracovísk,

- citlivo vnímať jej význam a existujúce kapacity aj počas prebiehajúcej epidémie.

Aj to sú argumenty, prečo počas niekoľkých dní podporilo petičnú akciu vyše 25 000 obyvateľov. Petičné hárky priamo na Ministerstve zdravotníctva SR odovzdal člen petičného výboru a primátor mesta Trebišov Marek Čižmár.