Prihlásiť sa

Mesto má schválených vyše 375 000 eur na opatrovateľskú službu

18.11.2021

Rozhodnutím Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ako riadiaceho orgánu pre operačný program Ľudské zdroje bolo mestu Trebišov schválených 375 360,00 eur na projekt PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY II V MESTE TREBIŠOV.

Finančný príspevok, poskytnutý z európskych štrukturálnych a investičných fondov, je dôležitým predpokladom ďalšieho prevádzkovania opatrovateľskej služby pre najcitlivejšiu skupinu obyvateľov - ľudí, odkázaných na pomoc a starostlivosť iných.