Prihlásiť sa

ZŠ „SEVER“ už s novou modernou učebňou informatiky

16.10.2021

Nové moderné počítačové zostavy, 3D tlačiareň, multifunkčná tlačiareň, 2 notebooky, interaktívna tabuľa s ozvučením, e-learningový softvér, ako aj dataprojektor s ultrakrátkou projekčnou vzdialenosťou s využitím pri výučbe viacerých predmetov sú dnes už súčasťou novej učebne IKT Základnej školy na Pribinovej ulici. V rámci interiérového vybavenia do učebne pribudli tiež stôl a stoličky pre žiakov, ale aj katedra a stolička pre vyučujúceho.

Tento projekt sa zrealizoval vďaka získanému nenávratnému finančnému príspevku vo výške 16.545,47 eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktoré boli pridelené mestu Trebišov v rámci IROP (Integrovaný regionálny operačný program). Súčasťou investície bol aj ďalší príspevok mesta vo výške 5.085,24 eur.

Dnešného slávnostného otvorenia sa zúčastnili o. i. primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár, zástupca primátora Ing. Peter Duč, vedúca odd. školstva MsÚ Mgr. Danica Gajdošová, riaditeľ školy PaedDr. František Ňaršanský a PaedDr. Jana Zelko, PhD., referentka pre regionálny rozvoj MsÚ.