Prihlásiť sa

Revitalizáciou prechádzajú ďalšie ihriská na sídl. Pri polícii

27.10.2021

Mesto revitalizuje staré, už dlhodobo nevyužívané a spustnuté ihriská na sídl. Pri Polícii. Po ich úprave tu budú môcť nielen deti z blízkeho okolia tráviť voľný čas a rozvíjať telesnú kultúru.

Ihrisko zo západnej strany bude pozostávať z mlatu, na ktorý sa osadia žrde na uchytenie sieťky na volejbal, resp. nohejbal. Pôvodný chodník zo severnej strany ihriska pracovníci odstránia a nahradia ho trávnatou plochou, ostatné chodníkové časti mesto očisti, upraví a položí na nich mlatový povrch.

Na ihrisku z východnej strany Technické služby mesta osadia 4 prvky vonkajšieho fitness. Medzi obidvomi ihriskami je v pláne vytvoriť asfaltovú plochu, ktorá mládeži poslúži ako hracia plocha na streetball.

Na obnovu tohto verejného priestranstva sa použije získaná dotácia z Nadácie EPH v sume 2.000 €.

Zároveň samospráva zrevitalizuje aj okolie ihrísk, ktoré sa tak zmení na funkčné, oddychové miesto pre všetky generácie.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH