Prihlásiť sa

Novovybavená a zmodernizovaná učebňa IKT už aj na ZŠ na Ul. M. R Štefánika

29.11.2021

Vďaka využitiu získaného NFP vo výške 18.386,84 € zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu mesto Trebišov výrazne zlepšilo priebeh nielen výučby predmetu informatiky na ďalšej zo škôl, ktorú má mesto vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Zakúpené materiálno-technické vybavenie, ktoré zahŕňa stôl a stoličky pre žiakov, katedru a stoličku pre vyučujúceho, počítačové zostavy, 2 notebooky, interaktívnu tabuľu s ozvučením, dataprojektor s ultrakrátkou projekčnou vzdialenosťou, multifunkčnú tlačiareň, 3D tlačiareň aj e-learningový softvér, zefektívni vyučovací proces na uvedenej škole.

Nová učebňa informačno-komunikačných technológií s kapacitou 17 miest, oficiálne odovzdaná pondelok 29. 11. za účasti primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára, jeho zástupcu Ing. Petra Duča, zástupkyne primátora Mgr. Viery Mokáňovej, riaditeľky školy RNDr. Ivety Kučerovej, prispeje ku kvalitnejším a inovatívnym učebným metódam, ktoré majú pozitívny vplyv na tvorivosť aj sebarealizáciu žiakov na hodinách. Využívať sa bude pre potreby žiakov tak 1. stupňa, ako aj 2. stupňa.

Samospráva na projekte participovala povinným dofinancovaním a ďalším príspevkom spolu v sume viac ako 6.000 €.

Link na televíznu reportáž: ZŠ na Ul. M. R. Štefánika v Trebišove s novou učebňou IKT - YouTube