Prihlásiť sa

Stretnutie zástupcov denných centier s vedením mesta pri príležitosti mesiaca Úcty k starším

29.10.2021

Keďže sú protiepidemické opatrenia aj v tomto roku prísne a situácia sa vzhľadom na zafarbenie krajiny podľa Covid Automatu zhoršovala, mesto Trebišov nemohlo zorganizovať, ako po iné roky, kultúrno-spoločenský program pre seniorov. Mesiac október však patrí seniorom a napriek tejto náročnej dobe na to nezabúdame.

Pri príležitosti mesiaca Úcty k starším boli zástupcovia všetkých šiestich denných centier (DC), pôsobiacich v meste Trebišov, pozvaní na stretnutie s vedením mesta do zasadačky mestského úradu. V nej ich privítal primátor mesta PhDr. Marek Čižmár spolu so svojimi zástupcami – Ing. Petrom Dučom a Mgr. Vierou Mokáňovou.

Zúčastneným primátor poďakoval za prácu, ktorú venovali na rozvoj mesta. Seniorom poprial pevné zdravie a ďalšie obdobie prežité v šťastí a láske. Každému vedúcemu DC predstavitelia mesta podarovali červenú ružu a finančnú poukážku.

Nielen v tomto čase, ale kedykoľvek v roku by sa úcta, láska, porozumenie, trpezlivosť a uznanie autority starších mali premietať do každodenného života ako samozrejmosť.