Prihlásiť sa

Novovybudované parkovisko na Kutnohorskej ulici odovzdané do užívania

15.12.2021

Za účasti primátora mesta Trebišov Mareka Čižmára, jeho zástupcov Viery Mokáňovej a Petra Duča, zástupcu zhotoviteľa stavby Petra Domaniča, riaditeľa závodu Michalovce spoločnosti EUROVIA SK, a. s., riaditeľa Technických služieb mesta Trebišov Imricha Feketeho, stavebného dozoru Miroslava Vaška, poslancov MsZ a ďalších prítomných hostí bolo stredu 15. 12., slávnostným prestrihnutím pásky, odovzdané do užívania novovybudované parkovisko s vodopriepustnými prvkami na Kutnohorskej ulici.

Uvedená stavba je súčasťou významnej rekonštrukcie dopravnej infraštruktúry v tomto období, ktorá prispeje k zlepšeniu cestnej premávky v meste.

Novú odstavnú plochu s štandardnými parkovacími miestami, ktoré dopĺňajú ďalšie určené pre zdravotne znevýhodnených občanov, mesto postavilo v priestore bývalého trhoviska. Parkovacie miesto pre ZŤP bolo upravené do predpísaných legislatívnych rozmerov aj na priľahlej už existujúcej parkovacej ploche s asfaltovým povrchom.

V rámci tejto investičnej akcie obyvateľom okolitých bytových blokov už slúži aj nový oddeľujúci chodník a organizovaný vstup a výjazd z hlavnej časti parkoviska. Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť EUROVIA SK, a. s.

Výstavbu parkoviska samospráva Trebišova zrealizovala jednak z vlastných finančných prostriedkov, ale najmä úverových zdrojov vo výške 42.915 €. Spolu s ňou bola financovaná aj rekonštrukcia časti priľahlej cestnej komunikácie v sume 16.506 €. Celkovo sa na stavbu použilo 59.421 €.