Prihlásiť sa

Betlehemské svetlo už svieti na mestskom úrade

21.12.2021

Primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár utorok 21. 12. 2021 prijal plamienok Betlehemského svetla od slovenských skautov. Aj touto udalosťou je vianočná atmosféra na mestskom úrade o niečo viac zintenzívnená.

Svetlo nesie posolstvo lásky aj jednoty - hodnôt, ktoré sú ľuďom vlastné, bez ohľadu na ich vierovyznanie, či farbu pleti. Každé odpálenie svetielka odkazuje ďalej prianie, aby sa pokoj a mier šírili v ľudských srdciach presne tak, ako sa od človeka k človeku šíri plameň Betlehemského svetla.