Prihlásiť sa

Vianočná primátorská kvapka krvi

22.12.2021

VIANOČNÁ PRIMÁTORSKA KVAPKA KRVI U DARCOV STÁLE VIAC POPULÁRNA

Aj v tomto uponáhľanom predvianočnom čase sme sa zomkli a rozhodli sa pre ušľachtilý skutok - darovať krv na záchranu ľudského života. Už v skorých ranných stredajších hodinách (22. 12.) dopĺňali okruh zamestnancov MsÚ a zdravot. pracovníkov NsP na hematologicko-transfúznom oddelení NsP v Trebišove aj dobrovoľníci zo širokej verejnosti.

Osobnou účasťou ste prispeli k záchrane mnohých životov, aj keď viete, že jedinou odmenou je dobrý pocit a úprimná vďačnosť mnohých anonymných ľudí, ktorým svojim činom vrátite úsmev do ich rodín, napriek tomu, že sa s nimi nikdy nestretnete.

Ďakujeme všetkým 53 dnešným darcom za dobrotu ich a humánny postoj vo vzťahu k ostatným, ktoré majú pre prijímateľov nevyčísliteľnú hodnotu.