Prihlásiť sa

V Trebišove bol založený MO ŽIVENA - najstarší ženský spolok

29.10.2021

NAJSTARŠÍ ŽENSKÝ SPOLOK NA SLOVENSKU MÁ SVOJE ZASTÚPENIE AJ V TREBIŠOVE

V meste Trebišov vznikol Miestny odbor (MO) ŽIVENA Trebišov, ktorého predsedníčkou je p. Michaela Hustá. Pri príležitosti jeho založenia predsedníctvo MO Trebišov v spolupráci s Technickými službami mesta Trebišov posadili na zelenom páse, v priestore medzi Poštou a Slovenskou sporiteľňou, lipu. Pozvanie na tento symbolický akt prijali aj primátor mesta Trebišov Marek Čižmár so svojím zástupcom Petrom Dučom.

Vznik ženského spolku Živena sa datuje do roku 1869, v súčasnosti má viac ako 1000 členiek v 17 mestách na Slovensku. Prvotným cieľom ŽIVENY bolo vzdelávať slovenské ženy vo financiách, varení, výchove detí a, samozrejme, kultúre. Na východnom Slovensku doteraz fungovali MO len v Prešove a Košiciach. Od októbra má spolok svojich priaznivcov a členov aj v našom meste.

Pri zrode spolku stáli známe mená ako Terézia Vansová, E. M. Šoltésová, neskôr aj spisovateľka Hana Zelinová, etnografka Ľuba Pavlovičová-Baková, libretistka Jela Krčméry -Vrteľová, či následne aj ekonómka Zora Breierová.

Spolok už celé storočie a pol pomáha hľadať a nachádzať špecifiká ženského prístupu v politickej, ekonomickej, sociálnej i súkromnej sfére, ale umožňuje aj sebarealizáciu a osobnostný rast.

Od roku 2013 je predsedníčkou ŽIVENY slovenská herečka, diplomatka a politička Magdaléna Vášáryová.

Živena MO Trebišov má pláne realizovať rôzne aktivity pre ženy, napríklad aj prevádzkovať krúžky pre dospelých podľa záujmov, od turistického po kurz paličkovanej čipky a besedy s lekármi na témy postkovidová starostlivosť o zdravie, dychové cvičenia, posilňovanie imunity a besedy s psychológmi na témy sociálna deprivácia a pod.