Prihlásiť sa

Mesto obnovilo objekt hasičskej zbrojnice na Paričovskej ulici

30.12.2021

Mesto Trebišov zrealizovalo rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, na ktorú získalo dotáciu z Ministerstva vnútra SR vo výške 28 500 EUR.

Rekonštrukcia a modernizácia zbrojnice prinavrátila budove krajší a účelnejší priestor, v ktorej nájde svoje zázemie Dobrovoľný hasičský zbor mesta Trebišov, pôsobiaci na jeho území od roku 2017.

V rámci búracích prác boli v zbrojnici demontované staré exteriérové okná, obidve garážové oceľové vráta a tiež osekaná jestvujúca vonkajšia omietka. Dodávateľská firma zrealizovala pôvodnú betónovú podlahu, ktorú zbavila nesúdržných častíc, separačných vrstiev a prachu, väčšie nerovnosti opravila výplňovou a oprávkovou hmotou. Previedla sa penetrácia a potiahnutie novej samonivelačnej hmoty po povrchu podlahy. Ráta sa ešte s ochranným náterom dlažby.

Zbrojnica dostala aj nové 6-komorové okná bielej farby s izolačným dvojsklom, vonkajšie garážové dvere, ako aj povrchovú úpravu fasády. Dodávateľ prác opravil tiež omietku vnútorných stien, previedol presieťkovanie a konečné maľby stien.

V kompletne zrekonštruovanej hasičskej zbrojnici sa vytvorili priestory na garážovanie protipožiarneho hasičského auta, protipovodňového vozíka, šatne pre členov dobrovoľného hasičského zboru. 

Ďalšie náklady na rekonštrukciu do výšky 32 000 € dofinancovalo mesto z vlastných zdrojov.

Mesto z vlastných zdrojov ešte zrekonštruuje najskôr elektroinštaláciu a svietidlá, v ďalšom období plánuje zabezpečiť aj vykurovanie zbrojnice.