Prihlásiť sa

Deti, ktoré tvorili bez plastov, ocenili diplomami a vecnými darmi

17.01.2022

V decembri ŠOP SR Správa CHKO Latorica v spolupráci s mestom Trebišov vyhlásili súťaž pre MŠ a ZŠ s názvom „Vianoce bez plastu – návrat k prírode“. Ich úlohou bolo vytvoriť, resp. vyrobiť rôzne dekorácie a ozdoby len z prírodných materiálov.

O súťažné aktivity prejavili záujem: MŠ na Škultétyho ul., MŠ na Hviezdoslavovej ul., MŠ na Ul. 1. decembra, MŠ Komenského – pracovisko na Ul. I. Krasku, ZŠ na Komenského ul.

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta si vo sviatočnom období vyzdobili triedy svojimi peknými prácami. Uplynulý štvrtok 13. 1. sa, aj za účasti vedúcej odd. školstva MsÚ, uskutočnilo odovzdanie diplomov a vecných predmetov pre deti z každého uvedeného pracoviska predprimárneho vzdelávania a pre žiakov základnej školy.