Prihlásiť sa

Oprava podláh v triedach ZŠ na Komenského ul. - kontrolný deň

15.03.2022

Z pridelených finančných prostriedkov Ministerstva vnútra SR vo výške 48.000 eur sa aktuálne rieši havarijný stav podláh v budove ZŠ na Komenského ulici.

Kontrolný deň 15. 3. 2022, za účasti riaditeľa školy, primátora mesta Trebišov a jeho zástupcu, priniesol pohľad na sumár doposiaľ zrealizovaných prác. Výmena podlahovej krytiny v niektorých triedach 1. stupňa je takmer hotová, nasledujúce dni sa pracovníci presunú do druhého pavilónu, kde budú s opravami pokračovať.

Obnovou plochy s výmerou 1130 m2 v interiéri tejto školy sa skvalitnia podmienky na primárnu výučbu súčasných žiakov, ale aj ďalších generácií.