Prihlásiť sa

Na ZŠ na Ul. M. R. Štefánika začali práce na výmene podláh chodieb

18.03.2022

V rámci odstránenia havarijného stavu podláh na Základnej škole na Ul. M. R. Štefánika sa, vďaka účelovo schváleným sumy 49 990 eur, ktoré boli pridelené mestu Trebišov koncom minulého roka a musia sa vyčerpať len do určeného termínu, zrealizovali ďalšie dôležité čiastkové práce, vďaka ktorým sa celkové ukončenie investície plánuje už v najbližších dňoch.

Na kontrolných dňoch sa okrem riaditeľky školy a zástupcov zhotoviteľa zúčastnil aj primátor mesta a jeho zástupca.