Prihlásiť sa

Deň učiteľov 2022

31.03.2022

Pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov mesto Trebišov pripravilo slávnostný program, spojený s oceňovaním nominovaných pedagógov, pôsobiacich v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy.

Učiteľom, ktorí prijali pozvanie na túto slávnosť, sa z pódia prihovoril primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár. Následne, spolu s vedúcou odd. školstva na MsÚ v Trebišove Mgr. Danicou Gajdošovou, odovzdali dvanástim učiteľom ocenenia - plakety Jána Amosa Komenského, ďakovné listy mesta Trebišov a kvetinové dary. Každý ocenený pedagóg bol individuálne predstavený v krátkej videovizitke. 

Prejav uznania a poďakovania za tvorivú a obetavú prácu prevzali pedagogickí zamestnanci trebišovských materských a základných škôl, ktorí boli navrhnutí na udelenie ocenenia v rokoch 2020 a 2022. Z dôvodu vyhláseného lockdownu vládou SR v roku 2021, nominácie na oceňovanie v uvedenom roku neboli predložené.

Počas celého galaprogramu spríjemňovali sviatočnú chvíľu zúčastneným učiteľom žiaci a učitelia ZUŠ v Trebišove svojimi hudobno-tanečnými vystúpeniami - hrou na akordeóne, baletom „Slávnosť kvetov“, umeleckým prejavom komorného zoskupenia, ľudovými piesňami, cimbalovou hudbou.

Všetci pozvaní hostia sa po ukončení oficiálnej časti programu presunuli z divadelnej sály MsKS do estrádnej sály, kde bola pre nich pripravená slávnostná recepcia.

Ocenení učitelia za rok 2020

1. Nataša Barilová (MŠ Hviezdoslavova)
2. Mgr. Anna Kasoniová (ZŠ M. R. Štefánika)
3. RNDr. Alena Leškaničová (ZŠ Pribinova)
4. Mgr. Jozef Mačuga (CVČ)
5. Ing. Jana Nemetová (ZŠ I. Krasku)
6. Mgr. Jana Velebová (ZŠ Komenského) - ocenenie prevzala zástupkyňa riaditeľa ZŠ Komenského Mgr. Adriana Kohanová

Ocenení učitelia za rok 2022

1. Ivana Bobríková (MŠ Komenského)
2. RNDr. Marcela Ferková (ZŠ Pribinova)
3. Žaneta Gajič (MŠ Pri Polícii)
4. Mgr. Daniela Gumanová, PhD. (ZŠ M. R. Štefánika)
5. PaedDr. Veronika Jakimová, DiS. art. (ZUŠ)
6. Mgr. Tomáš Želinský (ZŠ Komenského)