Deň matiek pripravený seniormi z DC č. 6

09.05.2022

Deň matiek, ktorý pripadá na 2. májovú nedeľu, oslávili aj naši seniori z Denného centra mesta Trebišov č. 6. Na stretnutie do salónika reštaurácie Amadeus pozvali pondelok 9. mája aj primátora mesta PhDr. Mareka Čižmára, ktorý sa členkám centra - mamám aj starým mamám prihovoril, poďakoval im a poprial ešte veľa pekných dní strávených v zdraví, so svojimi deťmi a vnúčatami. Ako symbol úcty a lásky im daroval ružu.

Aj keď si mamy zaslúžia úctu a lásku počas celého roka, v tento deň sa im venuje mimoriadna pozornosť. Je to deň keď im môžeme poďakovať za všetko a pripomenúť im, že ich ľúbime a nezabúdame na nich. Formou kultúrneho programu sa zúčastneným oslávenkyniam poďakovalo mužské osadenstvo denného centra, ktoré ako folklórna skupina Longovčan, zasievala niekoľko ľudových piesní. Pre všetkých zúčastnených bolo pripravené pohostenie.

© 2023 MESTO TREBIŠOV