Osobnosti mesta Trebišov si prevzali ocenenia počas galaprogramu

09.05.2022

Mesto Trebišov ocenilo v sobotu 32 jednotlivcov – osobnosti, ktoré dosiahli mimoriadne výsledky, cenné úspechy na poli spoločenského, kultúrneho, či športového života, z toho 5 in memoriam.

Ocenenia udelila samospráva v náhradnom termíne v divadelnej sále MsKS za dva uplynulé roky.

Pozrite si fotogalériu z oceňovania osobnosti mesta Trebišov za roky 2020 a 2021.

© 2023 MESTO TREBIŠOV