Zemplínska karička má už svoje stabilné miesto

19.05.2022

Mesto Trebišov obnovilo zašlú slávu tancujúcich dievčat a s hrdosťou ich vystavilo opäť na obdiv Trebišovčanom, ako aj všetkým návštevníkom mesta. V dávnejších časoch bola táto figurálna kompozícia – Zemplínska karička súčasťou fontány pred bývalým hotelom Tokaj, neskôr zdobila kruhový objazd na Ul. M. R. Štefánika.

Teraz sa toto pamätné umelecké dielo akademického maliara Jána Serbina vyníma v strede novovybudovanej kruhovej križovatky v blízkosti MsKS a gréckokatolíckeho chrámu.

Osadená socha - Zemplínska karička – je od štvrtka 19. 5. 2022 každý večer pútavo podsvietená.

© 2023 MESTO TREBIŠOV