Trebišovčania zo sídl. na Ul. J. Husa už využívajú nové parkovisko

20.05.2022

Vzhľadom na významne zvýšenú automobilizáciu mesta i okresu, samospráva Trebišova pristúpila k ďalšiemu opatreniu, ktoré občanom vylepší možnosti parkovania. Svojpomocne, vďaka pracovnej skupine mesta, spevnila, použitím polovegetačných dielcov, plochu v medzisídliskovom priestore na Ul. Jána Husa.

Touto výraznou úpravou odstavnej plochy pri bytových domoch mesto zabezpečilo lepší vjazd aj výjazd vozidiel k jestvujúcim garážam a vytvorilo nové parkovacie miesta pre 20 áut, ktoré štvrtok (19. 5.) pracovníci Technických služieb mesta nastriekali vodorovným dopravným značením.

Aj toto nové verejné parkovisko, rovnako ako ostatné novovytvorené odstavné plochy v meste, je určené na bezplatné parkovanie pre občanov žijúcich v predmetnej lokalite.

© 2023 MESTO TREBIŠOV