Slávnostné stretnutie 85 - 98-ročných jubilantov s primátorom mesta

22.09.2022

Významné životné jubileá oslávili, v prítomnosti primátora mesta PhDr. Mareka Čižmára a poslankyne MsZ PaedDr. Daniely Feckovej, aj najstarší obyvatelia mesta Trebišov; tí, ktorí sa v roku 2022 dožívajú 85, 90 a 95 rokov svojho života. V zozname hostí sa vynímali dokonca aj 3 mená 98-ročných oslávencov.

Jubilanti s úctyhovným vekom sa stretli na pozvanie primátor mesta v salóniku reštaurácie Amadeus, kde bol len pre nich pripravený pekný hudobný program v podaní skupiny IVANOVCI. Vďaka nemu si zaspomínali na svoje mladé časy, zaspievali známe ľudové piesne, pookriali pri vzájomných rozhovoroch a v mnohých prípadoch sa jednotliví jubilanti spoločne stretli po dlhých rokoch.

Po hudobnom programe, osobných gratuláciách a odovzdaní finančných darov primátorom mesta Trebišov bol pre jubilantov podávaný slávnostný obed.

© 2024 MESTO TREBIŠOV