Stretnutie primátora mesta s 80-ročnými jubilantmi

08.09.2022

Život plynie v čase, ktorý je nespochybniteľným „pánom“ všetkého diania. Od bezstarostného detstva cez plodnú dospelosť až do zaslúženého odpočinku v starobe. Nielen skúsenosť nám hovorí, že každý život je užitočný a vzácny.

Vzácny je aj čas, ktorý strávil primátor mesta Trebišov Marek Čižmár so svojimi zástupcami: Petrom Dučom a Vierou Mokáňovou spoločne v prítomnosti tohtoročných jubilantov - Trebišovčanov, pripomínajúcich si krásne životné jubileum – 80 rokov.

Na slávnostnom stretnutí, ktoré bolo spojené s obedom, sa hostia zišli v salóniku reštaurácie Amadeus, kde im primátor mesta venoval príhovor, osobné blahoželanie aj finančný dar.

Pestrú paletu hudobných darčekov im darovalo a celú atmosféru na stretnutí spríjemnilo hudobné duo IVANOVCI. Zúčastnení oslávenci sa taktiež podpísali do Pamätnej knihy mesta Trebišov. Ďalšie slávnostné stretnutie je naplánované aj pre jubilantov, ktorí sa v roku 2022 dožívajú 85, 90 a 95 rokov svojho života.

© 2023 MESTO TREBIŠOV