Nad veľkou zasadačkou MsÚ je už zrekonštruovaná strecha

29.12.2022

Mesto Trebišov sa koncom roka 2022 pustilo do rekonštrukcie jednej zo striech budovy mestského úradu. Po vyhodnotení pôvodného zlého stavu strešnej krytiny nad veľkou zasadacou miestnosťou samospráva pristúpila k jej obnove, v rámci nej odstránila poškodené oplechovanie, zvetranú časť primurovanej vrstvy na strešnom výstupku nad hlavnou rímsou budovy a tiež staré žľaby. Firma musela opraviť aj povrchovo upraviť poškodené murivo, strechu dodatočne celoplošne tepelne zaizolovať. Dodať jej novú povlakovú izoláciu, zdemontovať starý a osadiť nový bleskozvod a nové dažďové žľaby.

Táto rekonštrukcia a modernizácia strechy prispeje už v najbližších dňoch k tepelno-energetickej úspore a teda k zníženiu nákladov na prevádzku MsÚ. Na riešenie havarijného stavu mesto využilo vlastné zdroje vo výške cca 44.300 € s DPH.

© 2024 MESTO TREBIŠOV