Nové opravné značenie v meste

21.12.2022

V decembri 2022 pracovníci Technických služieb mesta Trebišov osadili na uliciach: Rastislavova, Škultétyho, T. G. Masaryka, Hollého a M. R. Š. nové zvislé dopravné značenie.

Vodičom dávame do pozornosti aj označenie plochy pre zastavenie, resp. státie motorových vozidiel pred NC Berehovo.

© 2023 MESTO TREBIŠOV