Oceňovanie osobností mesta Trebišov za rok 2022

01.12.2022

Štvrtok 1. 12. mesto Trebišov ocenilo 10 jednotlivcov, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky, úspechy a vynikajúcu prezentáciu svojej práce. Verejné ocenenia za rok 2022 – ďakovný list, cenu primátora mesta a cenu mesta Trebišov si prevzali z rúk primátora mesta PhDr. Mareka Čižmára počas slávnostného galaprogramu v DS MsKS.

V zmysle štatútu mesta Trebišov je práve tento deň určený nielen na pripomenutie si oslobodenia nášho mesta, ale aj významných osobností, ktoré svojím životom, prácou a pôsobením v rôznych oblastiach spoločenského života sa významne zapísali do jeho histórie.
Prostredníctvom fotografií vám prinášame atmosféru slávnostného večera.

Ocenené osobnosti mesta Trebišov za rok 2022:

Cena mesta:
PhDr. Juraj Žadanský, CSc.

Cena primátora mesta:
Miroslav Dudík, Ph. D.
PhDr. Ján Bodnár
MUDr. Mária Cifraničová,
JUDr. Mária Ďurišinová
Marek Čech

Ďakovné listy:
Jozef Dzureň
Mgr. Pavol Flaugnatti
Ing. Eva Kmecová
Mgr. Katarína Šiňajová

Reportáž z galavečera udeľovania ocenení mesta za rok 2022 si pozrite TU - https://youtu.be/3yulEaESIQo

© 2023 MESTO TREBIŠOV