Prvé pracovné stretnutie členov ZMOjZ v r. 2023 so zástupcami inštitúcií

19.01.2023

Štvrtok 19. 1. sa v budove Mestského úradu v Trebišove uskutočnilo prvé tohtoročné pracovné stretnutie členov Združenia miest a obcí južného Zemplína na aktuálne spoločenské témy. Rokovanie viedol predseda ZMOjZ PhDr. Marek Čižmár.

Otázky starostov zodpovedali zúčastnení zástupcovia inštitúcií:

- za NsP Trebišov MUDr. Juraj Bazár, riaditeľ,
- za OR PZ Trebišov mjr. Mgr. René Demjan, riaditeľ,
- za Úrad KSK Ing. Róbert Gima, zástupca riaditeľa Úradu KSK a JUDr. Marta Vargová, vedúca referátu hospodárenia s majetkom,
- za ÚPSVaR Trebišov Mgr. Martin Dzielavský, riaditeľ.

© 2024 MESTO TREBIŠOV