V ZŚ Komenského pribudli obnovené toalety pre žiakov 1. - 4. roč.

20.01.2023

Technický stav viacerých hygienických zariadení v ZŠ na Komenského ulici, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, je zastaraný. Po troch desiatkach rokov už dochádzalo často k viditeľným havarijným situáciám, aj preto bola ich významnejšia obnova veľmi potrebná. Výmena toaliet a ďalších častí sa riešila postupne, koncom minulého roka a teraz, v prvom mesiaci nového roka, prostredníctvom pracovníkov stavebnej skupiny mesta Trebišov.

Obnova pozostáva z položenia nových obkladov a dlažby v dvoch toaletách – dievčenských aj chlapčenských. V réžii mesta boli osadené tiež nové pisoáre, WC kabínky, misy aj umývadlá.

V polovici januára 2023 zamestnanci realizovali tretie a v pláne je oprava aj štvrtého hygienického zariadenia v pavilóne 1. stupňa. Materiálové zabezpečenie rekonštrukcie zabezpečuje samotná škola, samospráva je dodávateľom prác.

© 2023 MESTO TREBIŠOV