Prihlásiť sa

V Trebišove na jar 2023 budú uvedené do prevádzky nové autobusové nástupišťa

20.01.2023

Pred očami Trebišovčanov vyrastá úplne nová stanica. Terminál integrovanej osobnej prepravy umožní čo najjednoduchší a najrýchlejší prestup ľudí na autobusy, vlaky, MHD a zároveň aj efektívne prepojenie dôležitých uzlov dopravnej siete.

Vďaka výstavbe autobusovej stanice a významnej prestavbe železničnej stanice budeme mať v Trebišove už v tomto roku moderný, funkčný a pohodlný systém dopravy. Investor ŽSR v aktuálnom období realizuje v autobusovej časti tieto stavebné činnosti:

vnútorné rozvody zdravotechniky, vzduchotechniky a elektroinštalácií v novovybudovanej prevádzkovo-technologickej budove,

ukončuje zastrešenie nástupíšť pre autobusy.

V časti železničnej stanice dodávateľ prác:
- zastrešuje ostrovné nástupište,
- demontuje koľaje č. 4 a č. 2a s odťažovaním železničného zvršku,
- odstráňuje oceľové oplotenie pri koľaji široko-rozchodnej trate a zrealizuje nové betónové oplotenie.

ATUÁLNY PRIEBEH STAVBY VO FOTOGALÉRII.