Od polovice októbra 2022 sú oficiálne otvorené nové kruhové objazdy

14.10.2022

Za účasti primátora mesta Mareka Čižmára, zástupcu primátora Petra Duča, zhotoviteľa diela: riaditeľa závodu Košice spol. EUROVIA SK, a. s. Štefana Bálinta, vedúceho sektoru Michalovce – EUROVIA SK, a. s. Petra Domaniča, stavebného dozora Miroslava Vaška, vedenia TS mesta Trebišov - Imricha Feketeho a Miroslava Davalu, poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších pozvaných hostí mesto Trebišov dnes slávnostným prestrihnutím troch pások otvorilo  3 novovybudované kruhové objazdy v troch lokalitách:

  • na križovatke ulíc M. R. Štefánika - J. Kostru
  • na križovatke ulíc Vrátna - SNP – Nemocničná
  • na križovatke ulíc Českosl. armády a Komenského.

Súčasťou tejto významnej investície samosprávy bola aj:
-  rekonštrukcia spevnených plôch, rozšírenie a vybudovanie nových parkovísk na sídlisku JUH
- a výstavba parkoviska na Kutnohorskej ulici (uvedená do užívania občanom ešte v decembri 2021).

Mesto Trebišov financovalo celú výstavbu z úverových zdrojov a prostriedkov mesta v celkovej výške 1.529 999,03 €.

Premávka v Trebišove, rovnako ako aj v iných mestách rastie výrazným tempom. Okružné križovatky sa v mnohých mestách potvrdili ako funkčný prvok, s pozitívnym dopadom na nižšiu nehodovosť a aj vynútené spomalenie rýchlosti vo vybraných zónach. Už po mesiaci ich prevádzky vidíme zvýšenie plynulosti cestnej premávky a zlepšenie dopravnej situácie v meste.

Veríme, že tieto nové okružné križovatky ocenia vodiči áut cestujúci po trebišovských cestách.

Najväčšiu kruhovú križovatku (Ul. Čsl. armády) krášli v jej ostrovčeku umelecké dielo akad. sochára Valéra Vavra. V priestore kruhového objazdu v strede mesta (pri MsKS, ulice: M. R. Štefánika - J. Kostru) sa zase vyníma figurálna kompozícia „Zemplínska karička“, ktorej autorom je akademický maliar Ján Serbin.

© 2023 MESTO TREBIŠOV