Úspech 2 žiačok ZŠ Pribinova na medzinárodnej súťaží

09.02.2023

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne vyhlásilo štvrtok 2. 2. 2023 výsledky 19. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica 2022, ktorej sa zúčastnili aj žiačky ZŠ Pribinova.

Na súťaž reflektovalo až 290 škôl a školských zariadení z celého Slovenska i Poľska a z konečného počtu 2900 prác odborná porota v dvoch kolách udelila ocenenia.

Cenu poroty v kategórii základné školy 5. – 9. roč. získala žiačka ZŠ Pribinova Trebišov SOFIA MICHALKOVÁ (6. A) a v tej istej kategórii v bronzovom pásme, bez poradia, získala cenu SOPHIE ELEANOR KANDRÁČOVÁ (5. B) pod vedením Mgr. A. Bodnárovej.

Obidvom žiačkam mestskej školy blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov v reprezentácii školy i mesta Trebišov.

© 2023 MESTO TREBIŠOV