Prihlásiť sa

Karneval v MŠ Hviezdoslavova a MŠ 1. decembra

09.02.2023

Fašiangy, to je čas karnevalov a zábavy. Inak to nebolo ani v Materskej škole na Hviezdoslavovej ulici a Elokovanom pracovisku na Ul. 1. decembra.

Priestory uvedených materských škôl a tried hýrili farbami. V karnevalové ráno sa zo vstupných chodieb ozývala veselá hudba a pani učiteľky v kostýmoch a s úsmevom vítali deti, ktoré sa za pomoci rodičov premenili na rozprávkové bytosti, krásne princezné, udatných bojovníkov, veselé zvieratká a majstrov rôznych profesií.

V triedach sa deti s učiteľkami zabávali, tancovali, spievali a súťažili. Domov si odniesli veľa zážitkov a veselú karnevalovú odmenu.